Çevre Politikamız

MAKROVENT YÖNETİM SİSTEMİ; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek , yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve sürekli olarak çevre , can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.


MAKROVENT ÜST YÖNETİM SİSTEMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,


Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve güvenliği konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje ve fabrika faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerinin kurulmasın,

İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,

Klima Santralleri, fancoil üniteleri, fanlı ve fansız konvektör, ısı geri kazanım üniteleri, menfezler, kanal fanları, su soğutma grupları (chiller) üretimi ve satışı faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini

Bu politikaların yönetim tarafından gözden geçirilmesini , Taahhüt etmektedir.


MAKROVENT ÇALIŞANLARI; Takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevisi, saygısı ile MAKROVENT  i üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaşacaktır.


Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünün MAKROVENT te oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.