ISG Politikamız

İSG Politikamız


Makrovent A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası insana ve çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Makrovent A.Ş. güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere herkes kendi yetki sınırları içerisinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.


Bu doğrultuda;


Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgili ve duyarlı hale getirmeyi,

 Tüm sistem ve uygulamalarımızın , yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını temin etmek üzere sürekli gelişeceğimizi,

Tüm çalışanlarımız için güvenli ve edefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağımızı,

Hizmet ve faaliyetlerimizin, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz edip, sürekli azaltıp iyileştireceğimizi,

İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli kaynakları yerinde ve zamanında temin edeceğimizi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yönetmelikte olan İSG yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı      Lokman BİTER